Privacy-verklaring

In het kader van het ingaan van de AVG op 25 mei 2018 onderstaand de Privacy-Verklaring van Noorderzucht.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Noorderzucht.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt.

Noorderzucht.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw e-mailadres;
• Uw IP-adres.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Ik van Noorderzucht.nl verwerk uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WordPress database, serverlogs en e-mailadres

Noorderzucht.nl is een zgn self-hosted WordPress weblog. De data die deze self-hosted blog opslaat, worden in een database verwerkt. Deze database wordt gehost via mijn webhost JustHost.nl. Uiteindelijk ben ik van Noorderzucht.nl eindverantwoordelijk voor de content van deze weblog. JustHost.nl kan deze data alleen indirect en louter met mijn toestemming inzien.

Tevens worden er serverlogs bijgehouden, waarop in geval van nood kan worden teruggegrepen bij (fatal) errors, hetzij door de server of anderszins.

Daarnaast heb ik een e-mailadres aangemaakt, gekoppeld aan mijn domeinnaam. Ook hiervan wordt – hoewel kortdurend – een kopie opgeslagen op de server van mijn webhost (JustHost.nl). Op het moment dat ik e-mails opvraag via mijn mailclient op mijn computer, worden die e-mails van de server gewist. En blijven ze veilig op mijn met een wachtwoord beveiligde computer staan, tot het moment waarop u daartegen eventueel bezwaar maakt.

Derde partijen, zoals ook JustHost.nl, hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met mij van Noorderzucht.nl.

In kaart brengen websitebezoek

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
 Noorderzucht.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

NewStatPress-statistieken

Noorderzucht.nl is een zgn self-hosted WordPress weblog. Hierbij wordt er ook gebruik gemaakt van de NewStatPress statistieken functie om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s en posts van deze blog. Hierbij worden de datum, tijd en de opgevraagde pagina/url, informatie als de gebruikte browser, de website die een bezoeker bij Noorderzucht.nl gebracht heeft of zoektermen die gebruikt zijn geregistreerd. Dit gebeurt niet anoniem en kan via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers. Deze data blijven echter niet langer dan een dag zichtbaar voor mij als gebruiker.

Toestemming voor het plaatsen van cookies

Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door Noorderzucht.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld embedded presentaties van SlideShare of Share knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Noorderzucht.nl verder geen invloed op.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren

Reageren

Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op blogposts op Noorderzucht.nl. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van Noorderzucht.nl. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@noorderzucht.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Noorderzucht.nl op via info@noorderzucht.nl.

Personalia van Noorderzucht.nl

Ik ben als volgt te bereiken:
E-mailadres: info@noorderzucht.nl.

Dank voor uw aandacht!